Mối liên hệ giữa trọng lượng cơ thể và nguy cơ ung thư vú

Tháng Năm 11th, 2014 by
Mỗi liên hệ giữa trọng lương cơ thể với nguy cơ ung thư vú

Theo các nghiên cứu khoa học thì trọng lượng cơ thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến “vòng 1” và nguy cơ ung thư vú do tăng cân. Nhưng có một sự liên quan đặc biệt giữa 2 trạng thái này mà có thể bạn không biết. Một nghiên cứu mới nhất