Ứng dụng nấm lim xanh trong y học Hàn Quốc

Tháng Tư 16th, 2014 by
nấm lim xanh ứng dụng làm mỹ phẩm ở hàn quốc

Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 có những công trình nghiên cứu ứng dụng sản xuất nấm lim xanh vào y học. Đặc biệt hơn, đây là quốc gia đầu tiên có những ứng dụng sản xuất, điều chế nấm lim xanh vào ngành công nghiệp thực phẩm. Nấm lim xanh trong lịch sử