Sự khác nhau giữa nấm lim xanh đa niên và nấm lim xanh hằng niên

Tháng Sáu 2nd, 2014 by
nấm lim xanh hằng niên

Theo căn cứ về thời gian, nấm lim xanh được chia làm 2 loại: nấm lim xanh đa niên và nấm lim xanh hằng niên. Chính sự khác nhau về độ tuổi đã tạo nên sự khác biệt về hình dạng, cũng như chất lượng dược tính có trong từng loại nấm. Nấm lim xanh