Các Hoàng Đế Trung Quốc đã sử dụng nấm lim xanh như thế nào?

Tháng Tư 6th, 2014 by
nấm lim xanh trong y học trung quốc cổ đại

Như một loại thuốc , nấm lim xanh được biết đến như là một trong những dược liệu lâu đời nhất của con người . Khi khảo sát biên niên sử của lịch sử và các tài liệu tham khảo về nấm lim xanh trong các văn bản cổ điển Trung Quốc trước thời kỳ